Om Botox/Vistabel®

Hvordan virker det?

Botox®/Vistabel® blokerer nerveimpulser til små ansigtsmuskler, og forhindrer at disse muskler trækker sig sammen. På den måde bliver den overliggende hud glat og uden dybe rynker. Botox®/Vistabel® virker kun præcis på de specifikke muskler som behandles, og ikke på andre muskelgrupper.

Hvordan udføres behandlingen?

Botox®/Vistabel® sprøjtes ind i musklen med en engangssprøjte med en tynd spids. Fordi sprøjtespidsen er så tynd, er der kun meget lidt ubehag ved behandlingen. Mange patienter beskriver følelsen som et myggestik.

Behandlingen tager ca. 5-10 minutter, afhængig af hvor mange områder man ønsker at får behandlet. Man kan gå på arbejde og lave alle andre daglige gøremål lige efter behandlingen.

De første 3-4 timer bør man ikke gnide, eller massere det behandlede område. Derimod er det kun positivt for musklerne så meget som muligt den første dag efter behandlingen.

Efter indsprøjtningen tager det 2-3 dage før BOTOX® begynder at virke, og indtil 7-10 dage før, man får den fulde effekt.

Behandlingsområder og effekten

På hvilke områder bruges Botox®/Vistabel®?

I princippet kan en hvilken som helst muskel eller muskelgruppe behandles med Botox®/Vistabel®. “Vredes-rynken” i panden mellem øjenbrynene er den rynke, som oftest bliver behandlet. Et andet område er “kragefodsrynker” på ydersiden af øjnene og tværs over rynkerne i panden. Desuden kan underansigt også behandles, bla. mundviger og kæbelinje, samt såkaldt “gummismile”, synligt tandkød ved smil.

Hvor længe varer effekten af Botox®/Vistabel®– behandlingen?

En fordel ved Botox®/Vistabel®– behandlingen er at effekten kun varer i gennemsnit 3-5 måneder efter første-gangs behandlingen. Herefter kan man afgøre, om man ønsker at gentage behandlingen, og evt. også få behandlet andre områder.

For at vedligeholde en optimal effekt, bør man påregne at gentage indsprøjtningerne 2-3 gange pr. år. Resultaterne fra de første videnskabelige studier med Botox®/Vistabel® brugt mod rynkebehandling, tyder imidlertid på, at effekten af Botox®/Vistabel® varer længere efter hver ny behandling.

Det skyldes sandsynligvis at musklen, som bliver blokeret af Botox®/Vistabel®, bliver mindre og svagere efter hver behandling, fordi den ikke længere bliver brugt. En anden faktor som nok også spiller en rolle er, at man ubevidst ændrer sin mimik på grund af at enkelte små muskler er blokerede af Botox®/Vistabel®.

Komplikationer og bivirkninger

Kan der være komplikationer eller bivirkninger?

Uønskede bivirkninger ved brug af Botox®/Vistabel® er meget sjældne, selv efter at produktet har været brugt i over 20 år i 60 forskellige lande.

Den mest almindelige bivirkning er ømhed eller et lille blåt mærke ved indsprøjtningsstedet. I sjældne tilfælde kan Botox®/Vistabel® give en forbigående svækkelse af de nærliggende muskler. Der har været beskrevet enkelte tilfælde hvor musklen som løfter øvre øjenlåg, er blevet forbigående svækket i 1-2 uger.

Men fordi effekten af Botox®/Vistabel® er forbigående, er også bivirkningerne forbigående. Der er frem til idag på verdensplan ikke rapporteret om variege mén efter Botox®/Vistabel®.

Online booking